ՄԵԴԻԱ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ

PAN - ՄԵԴԻԱ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ
GGM - ՄԵԴԻԱ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ ԱՖՐԻԿԱ
NSR - ՄԵԴԻԱ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ ՉԻՆԱՍՏԱՆ